Twardość różnych stref połączenia spawanego

zaobserwować na zgładach próbek, przy pomiarze twardości i prób udarności poszczególnych stref. Największa twardość występuje w strefie przejściowej od spoiny do materiału rodzi-mego, co wskazuje, że w tych warstwach nastąpił wzrost własności Read the rest of this entry »

Listopad 20th, 2011 Sprzęt spawalniczy Możliwość komentowania Twardość różnych stref połączenia spawanego została wyłączona

Analiza przydatności materiału

Analizę przydatności materiału należy rozpatrywać w po-wiązaniu z przyjętymi rozwiązaniami konstrukcyjnymi, a w szczególności od grubości materiałów i ilości spoin. Następnie należy ustalić zakres obróbki cieplnej, głównie wyżarzania odprężającego Read the rest of this entry »

Listopad 8th, 2011 Sprzęt spawalniczy Możliwość komentowania Analiza przydatności materiału została wyłączona

Ogólne wytyczne projektowania

Rodzaj przyrządów i urządzeń spawalniczych powinien być dostosowany do programu produkcyjnego, kształtu i wielkości spawanej konstrukcji oraz do metod wykonawstwa stosowanych w produkcji. W przypadku produkcji seryjnej stosuje się przyrządy lub Read the rest of this entry »

Listopad 5th, 2011 Sprzęt spawalniczy Możliwość komentowania Ogólne wytyczne projektowania została wyłączona

Wytwórnie konstrukcji stalowych

Wytwórnie konstrukcji stalowych pracują na podstawie do-starczonej dokumentacji wykonawczej obiektu. Przeniesienie wymiarów z rysunku na materiał odbywa się w traserni warsztatu, przy czym istnieje kilka metod prac traserskich. Jednak we Read the rest of this entry »

Październik 20th, 2011 Sprzęt spawalniczy Możliwość komentowania Wytwórnie konstrukcji stalowych została wyłączona