Konstrukcje dźwignic

Konstrukcje dźwignic podlegają wybitnie wpływom obciążeń dynamicznych, których wielkość zależy od rodzaju pracy urządzenia, stosowanych szybkości i wielkości przyspieszeń, wielkości i typu konstrukcji nośnej, stanu torów jazdy dźwignicy i innych. Ze względu Read the rest of this entry »

Październik 4th, 2011 Sprzęt spawalniczy Możliwość komentowania Konstrukcje dźwignic została wyłączona

Połączenia spawane na skręcanie

W połączeniach doczołowych elementów obciążonych momentem skręcającym Mk, naprężenia oblicza się, jak w przekrojach z materiału rodzimego. Wielkość naprężeń i ich rozkład zależą od kształtu przekroju poprzecznego. Wzory na obliczenie naprężeń Read the rest of this entry »

Wrzesień 21st, 2011 Sprzęt spawalniczy Możliwość komentowania Połączenia spawane na skręcanie została wyłączona

Połączenia spawane w belkach zginanych

W styku doczołowym środnika występuje moment zginający M i siła poprzeczna T (rys. 16). Naprężenie od zginania oblicza się na krawędzi środnika, a naprężenie ścinające przenoszone tylko przez środnik jako równomiernie rozłożone. Połączenie Read the rest of this entry »

Wrzesień 16th, 2011 Sprzęt spawalniczy Możliwość komentowania Połączenia spawane w belkach zginanych została wyłączona

ŁĄCZENIE TWORZYW SZTUCZNYCH

Technika łączenia tworzyw sztucznych przez spawanie lub zgrzewanie znana jest od niedawna. Pierwsze metody opracowano w 1937 r. Dotyczyły one spawania tworzyw termoplastycznych (kopolimerów chlorku winylidenu i twardego PCW) za pomocą gorących gazów. Read the rest of this entry »

Wrzesień 10th, 2011 Sprzęt spawalniczy Możliwość komentowania ŁĄCZENIE TWORZYW SZTUCZNYCH została wyłączona