Wytwórnie konstrukcji stalowych

Październik 20th, 2011 Sprzęt spawalniczy

Wytwórnie konstrukcji stalowych pracują na podstawie do-starczonej dokumentacji wykonawczej obiektu. Przeniesienie wymiarów z rysunku na materiał odbywa się w traserni warsztatu, przy czym istnieje kilka metod prac traserskich. Jednak we wszystkich metodach praca traserska opiera się na szczegółowo zwymiarowanym rysunku wykonawczym. Traser nanosi na materiał wszystkie niezbędne oznaczenia do wykonania obróbki mechanicznej materiału, jak linie, cięcia, osie i wielkości otworów, sposób ukosowania brzegów materiału do spawania itp.

Sposoby wykonywania rysunków konstrukcji stalowych są szczegółowo omówione w normie PN-64/B-01043. Norma ta do-tyczy konstrukcji stalowych budowlanych, lecz może być wy-korzystana przy wykonywaniu rysunków innych rodzajów konstrukcji. W zastosowaniu do konstrukcji spawanych obowiązują ogólne reguły sporządzania rysunków oraz dodatkowe oznaczenia w połączeniach spawanych. Oznaczenia te dotyczą kształtu spoin i ich wymiarów, jakości wykonania, obróbki mechanicznej itp.


No Responses to “Wytwórnie konstrukcji stalowych”

Comments are closed.